Kontakti

Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport i Ured sektora Studentski smještaj

Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport (Savska cesta 25, u dvorištu)


Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak – petak, 8 – 15:00 h;

e-mail: poslovnica@sczg.hr

Informacije tel: 01 4593 582, 01 4593 641, 01 4593 570Voditeljica Poslovnice za smještaj studenata, turizam i sport:

Natalija Injac

tel: 01 4590 710

e-mail: poslovnica@sczg.hr


Samostalni referent za smještaj studenata u međunarodnoj razmjeni:

Petra Šarenić

tel: 01 4593 582

e-mail: mobility@sczg.hr


Samostalni referent za turizam:

Jasna Herceg

tel: 01 4590 816

e-mail: turizam@sczg.hr


Samostalni referent za smještaj studenata:

Kristina Kovač

tel: 01 4593 641

e-mail: poslovnica@sczg.hr


Samostalni referent za smještaj studenata:

Ivana Vuletić

tel: 01 4593 570

e-mail: poslovnica@sczg.hr


Šef odjela za sport:

Dinko Hodak  

tel: 01 4590 806

e-mail: sport-rekreacija@sczg.hr


Koordinator za sport:     

Boris Ciglenečki

tel: 01 4590 806

e-mail: sport-rekreacija@sczg.hr


Ured sektora Studentski smještaj (Savska cesta 25, Uprava)


Pomoćnik ravnatelja za sektor Studentski smještaj

Vlado Levak


Tajnica sektora Studentski smještaj:

tel: 01 4593 639

e-mail: smjestaj@sczg.hr

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr