JEDNOKREVETNE SOBE

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

„Dr. Andrija Štampar“ (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2024./2025.

Zahtjevi i medicinska dokumentacija ( ne starija od 12 mj) se šalju na adresu:

NZZJZ „Dr.A:Štampar“

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

-za Povjerenstvo

Mirogojska 16

10 000Zagreb

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 31.8. 2024. godine

MOLIMO STUDENTE DA NA ZAMOLBI NAPIŠU OSOBNE PODATKE (ime,prezime,adresa,mail-adresa,telefon) TE FAKULTET KOJI STUDIRAJU.

 

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Postupak provodi Povjerenstvo specijalista školske medicine.

 

Tko može podnijeti molbu

·        učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom)

·        studenti fakulteta i visokih učilišta

Povjerenstvo će utvrditi listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća te listu studenata kojima se ne preporučuje smještaj u jednokrevetnu sobu zbog zdravstvenih kontraindikacija. Liste će biti dostavljene Studentskom centru koji ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.( po abecednom redu, radi zaštite privatnosti studenata)

Prigovor na odluku Povjerenstva

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od 8 dana objave liste studenata podnijeti prigovor

 e-poštom na e-adresu:

pisarnica@stampar.hr

ili prigovor osobno dostaviti na adresu:

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”

Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij

Mirogojska cesta 16

Zagreb 

 

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimljenog prigovora.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu jest konačno.

 

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje. 

(Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu: epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice te druge bolesti i stanja za koje Povjerenstvo utvrdi postojanje kontraindikacija za traženi smještaj)

Preventivna zdravstvena zaštita


Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove

(akademska godina 2024./2025.)


Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.


Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2024./2025. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu.


Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.


Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.


Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr