Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023/2024. 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 68/2023) KLASA: 023-02/22-06/00024, URBROJ: 533-04-23-0015 Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: MZO), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024.: KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-001 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024.: KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0006 Ministarstva znanosti i obrazovanja, Studentski centar u Zagrebu (u daljnjem tekstu: SCZG) raspisuje:N A T J E Č A J

za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023/2024. 
I OPĆE ODREDBE

 

Pravo na potporu za smještaj studenata (subvencioniranog stanovanja) podstanara kod privatnih stanodavaca na području grada Zagreba i Zagrebačke županije u akademskoj godini 2023/2024. imaju:

 

1.      Studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani Republike Hrvatske,

2.      Studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,

3.      Studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije,

 

a koji nisu u radnom odnosu ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.Obavezna web prijava putem linka (od 23.10.2023. u 8:00 h): https://natjecaj.sczg.hr/student


Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:


·       Obrazac “S” možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac “B” možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac privole možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva.


 

Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

 

Studenti koji se natječu, prijave podnose osobno uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice) ili osobne iskaznice u razdoblju:


od 23. listopada do 13. studenog 2023.

radnim danom od 8 do 15 sati

u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport,

Savska cesta 25, Zagreb.


 

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u javnome Natječaju, u propisanome roku.

 

Informacije o Natječaju daju se radnim danom

u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, putem sljedećih kontakata

tel. 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570;

e-mail: poslovnica@sczg.hr


Rezultati natječaja biti će objavljeni do 24.11.2023. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr