SPUŠTANJE BODNE GRANICE ZA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ U STUDENTSKIM DOMOVIMA

Spuštanje bodne granice za subvencionirani smještaj u studentskim domovima na:
1358 bodova

 

za akademsku godinu 2023/2024.

 

 

Studenti koji su ostvarili pravo na useljenje po spuštanju bodne granice mogu useliti u studentske domove od 21. studenog do 28. studenog 2023. (uključujući i 28. studeni 2023.)

Studenti s ostvarenim pravom na useljenje po spuštanju bodne granice, raspored u studentske domove mogu vidjeti na osobnom web profilu (ovdje), tj. na adresi https://natjecaj.sczg.hr/student/Useljenje je moguće isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu!

Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.


Prilikom useljenja stanar je dužan podmiriti iznos mjesečne stanarine koji će se knjižiti kao akontacija. Iznos akontacije jednak je iznosu mjesečne stanarine kategorije smještaja i sobe na koju je student ostvario pravo.

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr