GALERIJA SC – Poziv za predlaganje projekata za 2025. godinu

Galerija SC otvara poziv za prijavu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansa, kustoske koncepcije, interdisciplinarne projekte za program Galerije SC u 2025. godini. Prijaviti se mogu i projekti za druge prostore SC-a (Kiosk, predvorje Kina,…).

 

Programske smjernice Galerije SC posebno podržavaju mlade autore!

 

Rok za prijave je 25. lipanj 2024.

 

Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na Internet stranicama. Nepotpune, zakašnjele i nepravilne prijave neće se razmatrati.

Informacije na tel. 385 1 4593 602, galerija@sczg.hr. Prijavnicu preuzmite niže.

 

Poveznicu na vašu prijavu (kako je navedeno u prijavnici) šaljite na e-mail adresu: galerija@sczg.hr s naznakom: Natječaj 2025.

 

ili na poštansku adresu:

Galerija SC

(Natječaj 2025.)

Savska 25

10 000 Zagreb

Hrvatska

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr