Opći podaci


Sveučilište u Zagrebu

Studentski centar u Zagrebu

Adresa: Savska cesta 25, 10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 4593 555

OIB: 22597784145

Matični broj: 3274438

Žiro račun: 2360000-1101482432

IBAN:HR2623600001101482432

SWIFT:ZABAHR2X

 

STATUT STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU

Statut Studentskog centra u Zagrebu

 

PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika i zaštita od diskriminacije

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o zaštiti na radu

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor

 Aneks I Kolektivnog ugovora

Aneks II Kolektivnog ugovora

Aneks III Kolektivnog ugovora

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zastita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

 

ODLUKE I OBRASCI

Kriteriji za isplatu stimulativnog dijela plaće

Obrazac prijedloga za isplatu stimulacije

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene KU za SC u Zagrebu

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o privremenom rasporedu premještaju – obrazac 1

Odluka o prekovremenom radu – obrazac 2

Potvrda o obavljenom prekovremenom radu – obrazac 3

Suglasnost radnika o korištenju slobodnih dana umjesto plaćenog prekovremenog – obrazac 4

Odluka o korištenju godišnjeg odmora – obrazac 6

Odluka o neplaćenom dopustu – obrazac 10

Odluka o rasporedu na jednostavnije poslove – obrazac 12

Odobrenje za sklapanje poslova iz djelokruga poslodavca – obrazac 13

Prijedlog za mirno rješenje spora – zahtjev za zaštitu prava – obrazac 14

Odluka o privremenom udaljenju s rada – obrazac 16

Obavijest o  privatnosti matične ustanove u sustavu AAI

 

POPIS KONTAKATA

Opširniji popis kontakta možete pronaći u našem imeniku.

 

LOGOTIP SC ZAGREB

SC logotip

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mario Župan, savjetnik ravnatelja za studentska pitanja

kontakt: 01/4593 610; mail:mario.zupan@sczg.hr

Odluka službenika za informiranje

Upitnik o samoprocjeni utvrđenja vrijednosti

 

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

Ante-Tonći Despot, dr. med.

kontakt: 091/4593 579, mail: ante-tonci.despot@sczg.hr

Ana Gelemanović

kontakt: 095/4593 201, mail: ana.gelemanovic@sczg.hr

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zaštitu dostojanstva radnika


    

 POVJERLJIVA OSOBA U STUDENTSKOM CENTRU U ZAGREBU

 Ksenija Jakopović, povjerljiva osoba

kontakt: 091/4593 075, mail:ksenija.jakopovic@sczg.hr

Mihaela Despot, zamjenik povjerljive osobe

kontakt: 091/4593 457, mail: mihaela.despot@sczg.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

kontakt: 01/4590 850; mail:szop@sczg.hr

 

Bilance i izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU


Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2023.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2022.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2021.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2020.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2019.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2018.

Potvrda o preuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2018

Izvješće o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2023. godinu

Izvješće o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2022. godinu

Izvješće o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2021. godinu

Izvješće o djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2023. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2022. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2021. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Sveučilišta u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN96/2018).


Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2017

Potvrda o preuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2017

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2021.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2020.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2019.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2017.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2016.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2016

Potvrda o preuzetom izvještaju za razdoblje od 01.01.-31.12.2016 – FINA

Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2014

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2012

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2011

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2010

 

PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA SC-a U ZAGREBU

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Realizacija Plana poslovanja i financijskog plana za 2018. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2020. godinu

Izmjena Plana poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centar u Zagrebu za 2021.

Izmjena financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2021. godinu-izvadak

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2022.godinu-izvadak

Izmjena financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2023.godinu

Izmjena financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2023. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2024.godinu


Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr